maandag 7 december 2009

In 2010 nieuwe les erbij! Serieuze Schilderles!

In week 1 van 2010 begint er een nieuwe lessenblok met nu ook op de dinsdagmiddag een les!
Na schooltijd (tussen 15.00uur-15.30, basisscholen komen verschillende tijden uit) tot 17.00 uur.
Serieuze Schilderles is een les waarin alle teken & schildertechnieken worden gegeven en er aan de hand van de kunstgeschiedenis en opdrachten gewerkt wordt.
Natuurlijk mag er ook nog steeds getekend en geschilderd worden op de woensdagmiddag en de donderdagmiddag in de zogeheten kunst/knutsellessen, maar in de Serieuze Schilderlessen wordt er NIET geknutseld en gaan we wat dieper op de materie in.
Er zijn al reserveringen gedaan, maar er kunnen nog kinderen bij!
In bijna alle groepen is wel ruimte voor nieuwe leerlingen!
Aanmelden kan:
mail naar dorpsacademie@gmailcom of bel 0297 256912